Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk regelement

Het Huishoudelijk regelement heeft als functie om naast de statuten onze vereniging duidelijke richtlijnen en regels op te stellen. Deze zijn ter aanvulling en verduidelijking van de statuten en regelingen die wellicht in de komende vijf jaar zullen veranderen. Momenteel is het huishoudelijk regelement nog in ontwikkeling.